Základní škola

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyplývají z lehké mentální retardace či jiné úrovně snížení rozumových schopností se vzdělávají v základní škole s upravenými vzdělávacími programy. Cílem výchovně vzdělávací práce je příprava žáků na zapojení či úplnou integraci do běžného občanského života. Proces výuky vyžaduje speciální učební metody, vhodný výběr učiva, individuální přístup učitele a snížený počet žáků ve třídě. Obsah a organizace výuky, odborné profesionální zajištění pomáhá žákům s mentální retardací překonávat důsledky handicapu, napomáhá jejich kognitivnímu i osobnostnímu rozvoji jako předpokladu jejich profesního uplatnění a perspektivní integrace do společnosti. Žáci si zde plní povinnou školní docházku po dobu devíti let.

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!