Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání, zájmové činnosti, odpočinku   a relaxace žáků naší základní školy speciální.

Žáky ve školní družině vedeme k aktivnímu přístupu k volnému času.  Umožňujeme dětem společnou činnost v době mimo vyučování v prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu a odpovídající seberealizaci. 

Respektujeme individualitu každého žáka a vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Žákům jsou poskytovány pomůcky nezbytné pro naplňování výchovně vzdělávacího programu školní družiny, zvláštní péče je věnována i přípravě na vyučování.  

Společná odpoledne trávíme především v prostorách naší družiny, kde se věnujeme různorodým aktivitám a relaxaci. Rozvíjíme tvořivé schopnosti dětí, jejich motorické, sociální a další dovednosti. Pokud nám to počasí umožní, trávíme čas na školní zahradě, ale pravidelně také využíváme prostory Snoezelenu a školní kuchyňky.

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!