Přípravný stupeň

Předškolní období představuje pro utváření osobnosti každého člověka velice důležitou etapu při rozvoji jeho psychických i fyzických schopností. Pro děti s mentální retardací má mimořádný význam včasné poskytnutí speciálně pedagogické péče.

Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na povinnou školní docházku. Do přípravného stupně lze zařadit dítě od pěti let věku, nebo dítě, kterému byl vzhledem ke zdravotnímu postižení povolen odklad povinné školní docházky na základě souhlasu zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato příprava na vzdělávání v přípravném stupni může být jeden až tři školní roky.

Přípravný stupeň základní školy speciální je aktivním podnětem k rozvoji dítěte poskytující odbornou péči, připravuje na další životní a vzdělávací cestu a v neposlední řadě je důležitou podporou rodiny.

Hlavním cílem je pomoci dítěti s adaptací na změnu v jeho životě i prostředí, zařadit se mezi ostatní, s uspokojením zde trávit vymezený čas, komunikovat, účastnit se aktivně nabízených činností, přijmout určitá pravidla vzájemného styku i pravidla v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti, seznámit se s nabídkou činností ve speciálně upraveném školním prostředí za využití speciálních učebních, didaktických a kompenzačních pomůcek.

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!