Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením či s lehkým mentálním postižením v kombinaci s další přidruženou vadou. Mohou se zde vzdělávat žáci, kterým není umožněno vzdělávání na jiném typu střední školy. V praktické škole dvouleté tak mohou získat střední vzdělání.

Učivo praktické školy dvouleté doplňuje a rozšiřuje základy všeobecně vzdělávacích předmětů během povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací proces se zaměřuje na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů, které jsou potřebné pro každodenní osobní i pracovní život. Zaměřuje se na výkon jednoduchých manuálních činností, poskytuje základy odborného vzdělání podle zaměření přípravy, které vedou k určitému profesnímu uplatnění.

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!