voks

Od května 2012 v naší škole uplatňujeme novou metodu výuky ( tzv. VOKS),  která je nezbytná pro rozvoj komunikace našich žáků. Je to VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM, který je dobře využitelný ve škole, doma i na veřejnosti, je srozumitelný i nezasvěceným lidem, vysoce motivuje děti učit se tomuto systému komunikace, je velmi rychle osvojitelný, redukuje nevhodné chování a především děti samy jsou iniciátory komunikace, tz. přestávají být závislé na výzvách a pobídkách ostatních.

Komunikační systém VOKS je určený především pro děti s PAS, ale lze ho využít i u dětí jiných diagnóz s výraznějšími problémy v dorozumívání. Se systémem je možno začít v jakémkoli věku.

VOKS je založený na těchto principech:

  • vysoká motivace - konkrétní výběr odměn pro konkrétní dítě
  • smysluplná a účelná výměna obrázku za věc, kterou obrázek znázorňuje
  • podpora iniciativy dítěte použitím fyzické asistence a potlačení verbálních výzev a pokynů
  • podpora nezávislosti uspořádáním lekcí (pozdější zařazení otázky: "Co chceš?")

Cílem systému VOKS je rychlé nabytí funkčních komunikačních dovedností. Systém se v co největší míře snaží o realizaci nácviku komunikačních dovedností v rámci běžných životních situací. Zdůrazňuje neoddělitelnost komunikačního systému od výchovně vzdělávacího procesu v širokém slova smyslu.

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!