snoezelen

Snoezelen je multismyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění, je to specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace, zklidnění a prožití osobní zkušenosti. Zprostředkovává dětem prožitky "tady a teď". Záměrem snoezelenu je stimulovat a rozvíjet smyslové receptory u dětí skrze jejich vlastní prožitky a zkušenosti, rozvíjet verbální i neverbální komunikaci, snoezelen slouží též k posílení schopnosti adaptace a socializace dětí, ke snížení poruch chování, pozornosti, k odbourávání impulzivity a podporuje kognitivní a emocionální složky osobnosti dětí.

Cílem SNOEZELENU je celkové uvolnění dítěte, "kde je vše dovoleno, nikdo nikoho k ničemu nenutí, každý si dělá právě to, co v danou chvíli chce". Je to místo pro radost, odpočinek, relaxaci, klid, sounáležitost, potěšení, sdílení a bezpečí.

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!