DALŠÍ INFORMACE - KVALIFIKAČNÍ KURZ ASISTENT PEDAGOGA

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost), akreditovaný MŠMT pod č. j.: MSMT - 39694/2020-5-1062

Akreditace - příloha.pdf

Cílové kompetence

Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:

a. Kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona (tj. musí mít minimálně SŠ s maturitou).

b. Kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (podle § 17, odst. 2, písm. b) tohoto zákona), tj. může vést kroužky, nikoli dělat Pedagoga volného času, který vykonává "komplexní" činnost.

 

ZPĚT K POPISU KURZU | PŘIHLASTE SE ONLINE ZDE

Líbí se Vám, jak pracujeme? Podpořte nás!