ABSOLVUJTE U NÁS KVALIFIKAČNÍ KURZ ASISTENT PEDAGOGA

 

ONLINE_prihlaska

 

Anotace kurzu

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace

Kurz je akreditovaný MŠMT pod č. j.: MSMT–765/2018-2-192

Kurz je určen

 • pro uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou
 • pro uchazeče se základním vzděláním

Vyberte si z nabídky volných termínů

Léto 2019: 12.-14. července, 26.-28. července, 24.-25. srpna 
Podzim 2019: 31. srpna - 1. září, 14.-15. září, 5.-6. října, 26. - 27. října
Podzim 2019 II: 9.-10. listopadu, 16.-17. listopadu, 7.-8. prosince, 14.-15. prosince 
Zima 2019/2020 I: 30. listopadu - 1. prosince, 11.-12. ledna, 25.-26. ledna., 1.-2. února 
Zima 2020 II: 22.-23. února, 7.-8. března, 21.-22. března, 4.-5. dubna 

Místo konání

Vrchlabí, Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE (Komenského 616, Vrchlabí)

Rozsah kurzu

Celkem 120 hodin: z toho 80 hodin teoretické výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Povinná praxe 40 hodin - zajistíme na našich odloučených pracovištích, popř. si ji sami studenti mohou zajistit sami.

Podmínky absolvování kurzu

 • alespoň 75% účast na prezenčních přednáškách
 • vykonání praxe
 • závěrečná práce na stanovené téma ve stanovaném rozsahu a termínu
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky

Cena kurzu

8 500,- Kč. V ceně jsou zahrnuty také veškeré materiály.

Možnosti úhrady:

 • převodem před zahájením kurzu (celkovou částku zašlete na účet 3652019309/0800, do poznámky prosíme uveďte své jméno a příjmení, potvrzení o zaplacení předložte při prezenci)
 • hotově v den zahájení kurzu
 • hotově poměrnou část (4 500,- Kč) v den zahájení kurzu a zbytek (4 000,- Kč) nejpozději v den závěrečných zkoušek
  Po zaplacení Vám předáme daňový doklad - fakturu.

ONLINE_prihlaska


Koordinátorka kurzu, kontakt: 

PaedDr. Magda Kumprechtová, tel.: 739 379 290, e-mail: 6nzz837%ahIk3YUS%irmZZbf4lxy2ZljYaykS729g

Další informace (akreditace, cílové kompetence, legislativa...)