ABSOLVUJTE U NÁS KVALIFIKAČNÍ KURZ ASISTENT PEDAGOGA

 

ONLINE_prihlaska

 

Anotace kurzu

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace

Kurz je akreditovaný MŠMT pod č. j.: MSMT–765/2018-2-192

Kurz je určen

 • pro uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou
 • pro uchazeče se základním vzděláním

Vyberte si z nabídky volných termínů

 • Podzim I 2020 ve čtyřech víkendech: 12. - 13. září, 19. - 20. září, 10. - 11. říjen, 24. - 25. říjen
 • Podzim II 2020 ve čtyřech víkendech: 17. - 18. říjen, 7. - 8. listopad, 21. - 22. listopad, 5. - 6. prosinec
 • Zima I 2020/2021 ve čtyřech víkendech: 12. - 13. prosinec, 9. - 10. leden, 23. - 24. leden, 6. - 7. únor

Místo konání

Vrchlabí, Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE (Komenského 616, Vrchlabí)

Rozsah kurzu

Celkem 120 hodin: z toho 80 hodin teoretické výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Povinná praxe 40 hodin - zajistíme na našich odloučených pracovištích, popř. si ji studenti mohou zajistit sami.

Podmínky absolvování kurzu

 • alespoň 75% účast na prezenčních přednáškách
 • vykonání praxe
 • závěrečná práce na stanovené téma ve stanovaném rozsahu a termínu
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky

Cena kurzu

8 500,- Kč. V ceně jsou zahrnuty také veškeré materiály.

Možnosti úhrady:

 • převodem před zahájením kurzu (celkovou částku zašlete na účet 3652019309/0800, do poznámky prosíme uveďte své jméno a příjmení, potvrzení o zaplacení předložte při prezenci)
 • hotově v den zahájení kurzu
 • hotově poměrnou část (4 500,- Kč) v den zahájení kurzu a zbytek (4 000,- Kč) nejpozději v den závěrečných zkoušek
  Po zaplacení Vám předáme daňový doklad - fakturu.

ONLINE_prihlaska


Koordinátorka kurzu, kontakt: 

PaedDr. Magda Kumprechtová, tel.: 739 379 290, e-mail: 6nzz837%ahIk3YUS%irmZZbf4lxy2ZljYaykS729g

Další informace (akreditace, cílové kompetence, legislativa...)