Preventivní program

14. září 2019

Ve škole nás navštívil pan Mgr. Luboš Toman se svým minimálním preventivním programem zaměřeným na prevenci rizikového chování žáků. Povídali jsme si o přátelství a kamarádských vztazích. Setkání nám dopomohlo k seznámení nových žáků s prostředím školy. Program se všem velice líbil a doufáme, že nám přinese nová přátelství.

Preventivní program

Preventivní program
14. září 2019 - Preventivní program